Menu

Disclaimer

Kwekersvereniging Casino Lilies stelt het op prijs dat u deze website bezoekt.
Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.
 
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kwekersvereniging Casino Lilies behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Kwekersvereniging Casino Lilies sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
- het gebruik van deze website;
- het gebruik van links waarnaar deze website verwijst;
- het gebruik van informatie van deze website.
 
Mocht u onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit doorgeeft via: jdroog@hobaho.nl